Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Chomoutovský Chomáč přistane místním do schránek již na konci března.

S radostí oznamujeme, že jsme se s Komisí MČ Chomoutov domluvili na vydávání lokálních novin. Noviny budou vycházet pod hlavičkou spolku Los Vesinos, s finanční podporou Komise.

Noviny, které ponesou s respektem k lokalitě název CHOMÁČ, budou pro občany zdarma a měly by vyjít 3x ročně. Rozsah bude do 12 stran (dle množství dodaných příspěvků). Noviny by měly informovat o dění v Chomoutově, o letošních akcích spolků, ať už proběhlých či plánovaných, o kauzách či o dlouhodobých plánech, které se naši lokality týkají (cyklostezka, nová výstavba apod.).

Noviny povede zkušená šéfredaktorka Zuzana Zbořilová. Své příspěvky a náměty na články můžete od nynějška posílat přímo jí, formou textových souborů a fotografií na adresu redakce@losvesinos.cz.

Termíny uzávěrek pro zasílání příspěvků jsou tyto:

Příspěvky mohou být redakcí šířeji rozpracovány či naopak kráceny. V případě, že se sejde více příspěvků na totéž téma bude upředsnostněn text s vyšší kvalitou.

Cílem novin je zvýšit informovanost občanů o místě, kde žijí a probudit tím jejich zájem zapojovat se do dění či pečovat o veřejný prostor.

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  akce v knihovně

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band

 • Blanka Staňková

  propagace, deskovky

Naše kapacity jsou omezené. S radostí vítáme dobrovolníky do našeho týmu.
Přidej se k nám