Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Koperník - trochu jiná náves

Při založení spolku v roce 2018 jsme si dali jako jeden z největších cílů zvelebit alespoň 1 veřejný prostor v Chomoutově. Tak aby lákal k setkávání místní obyvatele. Máme zájem, aby ti, kterých se to týká, tedy místní obyvatelé, mohli být "u toho", a to od tvorby architektonického návrhu po jeho konečnou realizaci. Zapojení obyvatel umožní, že bude plocha sloužit co nejširší škále občanů a specifickým místním potřebám komunity.

V rámci pocitového mapování v roce 2019 občané označili za nejoblíbenější plochu v Chomoutově prostor v centru obce - Koperník na ulici Hrachoviska, kde se konají adventní akce či Pálení čarodějnic. Našim cílem je prázdnou plochu zvelebit a centrum obce zatraktivnit pro běžné denní setkávání obyvatel. Vytvořit zde takovou netradiční náves.

Pro funkčnost prostoru je důležité návrh architekta postavit na potřebách místních: dětí, lidí v produktivním věku, seniorů. Sdílejte své nápady a potřeby v ONLINE ANKETĚ do 24. května 2020. Všechny nápady předáme vybranému architektovi, aby je při tvorbě návrhu tohoto prostranství zohlednil.

Co už jsme udělali?

Na začátku roku 2020 jsme ve spolupráci se samosprávou požádali na revitalizaci plochy o půlmilionový grant Nadace Via. S ním jsme se dostali až do finále, kdy nás navštívili zástupci nadace. Mezi 3 vítězné projekty se však Koperník nakonec neprobojoval. Původně přislíbené spolufinancování ze strany samosprávy je, z důvodu koronavirové situace, pozastaveno. Budeme hledat další finanční zdroje, ať už formou grantů, ve spolupráci s Magistrátem či založením dárcovské sbírky.

Vytvořili jsme také logo projektu a sestavili anketu, díky které mohou občané ovlivnit, jaký Koperník bude.

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band

Naše kapacity jsou omezené. S radostí vítáme dobrovolníky do našeho týmu.
Přidej se k nám