Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Bezpečný Chomoutov - veřejná kampaň (Nadace Via)

Cílem komunitního projektu je realizace veřejné kampaně. Ta upozorňuje formou sdílení příběhů chomoutovských občanů na problematiku intenzivní dopravy a potřebu zvýšení bezpečnosti na hlavním průtahu Chomoutovem - ulici Dalimilova/ Štěpánovská.

Požadavkem občanské iniciativy je zajistit pro průtah - ve spolupráci s Magistrátem města Olomouce - dopravní studii, kterou budou moci chomoutovští občané ve veřejném projednání opřipomínkovat. Dále do konce roku 2020 realizovat vybraná dopravně-organizační opatření a další vybraná opatření začlenit do plánu investic na rok 2021.

Kampaň navazuje na výsledky loňského pocitového mapování spolku Los Vesinos Zmapuj Chomoutov, kde občané označili silnici Dalimilova/ Štěpánovská jako velmi rizikovou pro pěší i cyklisty. Výsledky mapování k náhledu ZDE.

Kampaň také pracuje s měřením dopravní policie z roku 2016, které potvrdilo překračování povolené rychlosti u 50% projíždějících řidičů. Dále uvedlo intenzitu dopravy na chomoutovském průtahu v hodnotě průměrně 54 tisíc aut týdně.

Projektu udělila záštitu Komise MČ Chomoutov.

Realizace projektu: 12/2019 - 06/2020

Výše grantu Nadace Via (program Rychlá rota): 25.000 Kč

Chcete nám zaslat svůj příběh? Kontaktujte nás na tel. 774 036 086, na emailu bezpecnychomoutov@gmail.com nebo přímo na facebookovém profilu.

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band

Naše kapacity jsou omezené. S radostí vítáme dobrovolníky do našeho týmu.
Přidej se k nám