Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Adresa: Chomoutov (UP, ZUŠ)

Sociologický projekt navazuje na fotodokumentární projekt Chomoutov očima studentů ZUŠ. Projekt má ambici ověřit - skrze rozhovory s místními občany nad dokumentárními fotografiemi (studentů ZUŠ a studentek UPOL) - jak se lidem v Chomoutově žije, co je spojuje (je to víc než jen adresa?) či co je naopak rozděluje. Do projektu přitom aktivně zapojuje samotné Chomoutovany. Ti mohou sdílet své pohledy a zkušenosti s životem v této lokalitě se sociologickým týmem. Výzkum bude probíhat nejméně do jara 2021. Průběžně budou organizovány výstavy nasbíraných fotografií.

Projekt staví na spolupráci Katedry sociologie Univerzity Palackého (garantka Veronika Gigalová) a ZUŠ M. Stibora (garant Juraj Sosna). Partnerem projektu je spolek Los Vesinos, který zajišťuje propagaci aktivit v Chomoutově a poskytuje potřebné zázemí pro studenty a žáky.

Kontakt:

Veronika Gigalová (garant za UP): E veronika.gigalova@upol.cz

Juraj Sosna (garant za ZUŠ): E juraj.sos@seznam.cz

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek