Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Chomáč se věnuje dění v Chomoutově. Vycházet bude třikrát ročně.

Noviny Chomáč vychází od dubna 2019 pod hlavičkou spolku Los Vesinos, s finanční podporou Komise MČ Chomoutov.

Chomáč je pro chomoutovské občany zdarma, vychází 3x ročně, s rozsahem cca 12 stran (dle množství dodaných příspěvků). Noviny mají informovat o dění a životě v Chomoutově, o akcích spolků, ať už proběhlých či plánovaných, či o dlouhodobých investičních plánech, které se této lokality týkají (cyklostezka, nová výstavba apod.).

Své příspěvky a náměty na články můžete zasílat formou textových souborů a fotografií na adresu redakce@losvesinos.cz. Příspěvky mohou být redakcí šířeji rozpracovány či naopak kráceny. V případě, že se sejde více příspěvků na totéž téma bude upředsnostněn text s vyšší kvalitou.

Cílem novin je zvýšit informovanost občanů o místě, kde žijí a probudit tím jejich zájem zapojovat se do dění či pečovat o veřejný prostor.

Aktuální čísla ke stažení zde.

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band