Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Nazeleno (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2023

Výše dotace: 26.250 Kč

Spolek, s pomocí dobrovolníků a expertů, v roce 2023 zrealizuje v Chomoutově a na "zelené návsi" Koperníku několik akcí podporujících udržitelnost a ochranu přírody.

1) Celoročně pečujeme s pomocí dobrovolníků o přírodní atraktivity Chomoutova - zelenou náves Koperník, památný dub Svatý Ján, pěšinu u řeky Moravy jako alternativní spojnici a rekreační prostor. Jde o brigády za účasti dobrovolníků pracujících zdarma. Pokryjeme částečně náklady na s tím spojenou dopravu materiálu a osob a spotřební materiál na seč strunovkou.

2) Zajistíme profesionální propagaci: na sítích, webu, newsletteru, na plakátech. Pokryjeme část nákladů na správu sítí, grafické služby, tisk a související účetnictví.

3) Zrealizujeme open-air prezentaci k udržitelné dopravě v rámci akce "Cyklojízda do Chomoutova", ve spolupráci s iniciativou Do práce na kole. Jde o obrazový výstup participačních aktivit z let 2020-21 ke zklidňování průtahu obcí. Dále vytvoříme balonkovou instalaci s logy obou pořadatelských organizací. Součástí akce bude živé hlasování veřejnosti "Kde chci cyklostojany?"

4) Zrealizujeme soutěž o "Nejoblíbenější strom Chomoutova". Výstupem bude také výstava fotek vybraných místních stromů.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek