Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Nedělejte z komára velblouda (Fond Kaufland/ Nadace Via)

Program: Milion pro Olomouc

Výše grantu: 50.000 Kč

Realizace: 02/2022 - 01/2023

Spolek Los Vesinos s pomocí dalších aktivních lidí v Chomoutově zatraktivní prostor pěší stezky podél řeky Moravy. Část stezky již poslední dva roky spravuje a seče v rámci péče o místní hledačku s pokladem Co vyprávěl komár? Pěšina propojuje další zajímavá místa v Chomoutově, mimo nebezpečný hlavní průtah obcí. Je tak alternativní spojnicí k pohybu a k rekreaci pro místní obyvatele.

Do proměny spolek zapojí různé věkové skupiny obyvatel formou:

PLÁNOVACÍ PROCHÁZKA S VEŘEJNOSTÍ (16. 4. 2022)

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PRVKŮ (2022/06)

NÁTĚR NAVIGAČNÍCH SLOUPKŮ (24. 11. 2022)

ZÁKLADY A INSTALACE SLOUPKŮ (10. a 13. 12. 2022)

VÁNOČNÍ STEZKA (17. 12. 2022)

Podpořeno z Fondu Kaufland „Milion pro Olomouc“, ve spolupráci s Nadací Via.

Fond Kaufland „Milion pro …“ vznikl v roce 2021 s cílem podporovat dobrá sousedství v obcích, kde společnost Kaufland působí. Skrze otevřená grantová kola se zaměří na projekty podporující komunitní setkávání a zvyšování kvality veřejného prostoru.

Nadace Via usiluje o to, aby v Česku bylo víc lidí, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Jejími hlavními tématy jsou proto rozvoj filantropie a komunitního života v Česku.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek