Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Stromy pro Chomoutov (SFŽP)

Realizace: 6. 12. 2020 - 30. 11. 2021

Program: NPŽP 4/2021 - NPZP-5.4.A, Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích - Výsadba stromů.

Výše dotace: 121.421,46 Kč na nákup stromů a výsadbový materiál, cedulky povinné publicity, zpracování studie architektky a budoucí ořez sadu.

Cílem projektu je zlepšení životního prostředí v Chomoutově prostřednictvím podpory výsadby stromů. Výsadba přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody. Zapojením veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o ně dojde ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a kvalitní veřejný prostor, který se stane dostupným, bezpečným a atraktivním místem a zohlední potřeby členů místní komunity.

A_Výsadbový plán pro Koperník (14 stromů):

B_Výsadbový plán pro veřejný švestkový sad (9 stromů):

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek