Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

U kulatého stolu diskutovali o nebezpečném průtahu zástupci iniciativy, hejtman a zástupci magistrátu. Občané budou v září spoludefinovat zadání studie.

Ve středu 9. června 2021 proběhla v Chomoutově debata k řešení nevyhovujícího stavu chomoutovského průtahu, silnice Dalimilova - Štěpánovská. Cílem místní iniciativy bylo zajistit urbanisticko-dopravní studii, která vrátí prostor k bezpečnému užívání místním občanům a zklidní narůstající dopravu.

Občanská iniciativa Bezpečný Chomoutov viditelně upozorňuje od loňského roku na potřebu úprav a zklidnění průtahu. Ten tvoří zásadní část veřejného prostoru v Chomoutově (úsek o délce 1,8 km, u kterého přímo leží 135 čísel popisných, což činí 30% všech domů v lokalitě). Většina z místních 1080 obyvatel prostor průtahu denně a intenzivně využívá na své cestě do školy či práce, do obchodu či do školky, ale také k přesunu do klidových zón, pěšky či na kole. Místní občané nemají žádnou jinou alternativu k pohybu ve své lokalitě než po průtahu. Iniciativa zviditelňuje příběhy občanů na sítích, při jednáních se zástupci klíčových institucí a v médiích.

Východiska iniciativy ke stažení zde.

Shrnutí závěrů debaty:

1. Dlouhodobé řešení: Útvar hlavního architekta MMOL přislíbil spolupráci na nalezení komplexního kvalitního řešení problematického veřejného prostoru (průtahu středem obce) formou urbanisticko-dopravní studie. Sestavení zadání studie proběhne ve veřejném projednání s místními občany. Návrh na vyčlenění prostředků v rozpočtu města (na rok 2022) na zpracování studie předloží Radě MOL náměstek primátora Martin Major ke schválení. Útvar hlavního architekta poté zadá zpracování studie odborníkům (dle výsledků výběrového řízení).

2. Krátkodobé dílčí kroky: Náměstek primátora Martin Major přislíbil účast na zasedání KMČ a pomoc se včasnou realizací již přislíbených dílčích opatření.

  1. Hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek potvrdil připravenost Olomouckého kraje k součinnosti při řešení chomoutovské studie. Přípravu studie by případně mělo být možné částečně hradit z dotace Olomouckého kraje.

Celý zápis z jednání ke stažení zde.

Akce se konala s podporou Olomouckého kraje v rámci projektu Pro děti dětí.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek