Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Bezpečný Chomoutov - veřejná kampaň za zklidnění průtahu obcí. (Nadace Via)

Realizace projektu: 12/2019 - 11/2020

Výše grantu Nadace Via (program Rychlá rota): 25.000 Kč

Cílem komunitního projektu je podpora občanské iniciativy Bezpečný Chomoutov. Ta upozorňuje na nebezpečnost stávajícího průtahu obcí pro místní občany. Stav průtahu neodpovídá intenzitě dopravy a občané, kteří nemají jinou alternativu, kudy se pohybovat, se zde dlouhodobě necítí bezpečně. Chybí jim přechody, osvětlení přechodů, bezpečný prostor pro jízdu na kole ale také obslužnost obchodů či restaurací ve smyslu míst k parkování.

O své situaci informují skrze sdílení osobních příběhů a informací na FB a do médií, součástí kampaně je také osobní jednání se zástupci klíčových organizací jako jsou Magistrát či Olomoucký kraj.

Cíle občanské iniciativy:

Kampaň navazuje na výsledky loňského pocitového mapování spolku Los Vesinos Zmapuj Chomoutov, kde občané označili silnici Dalimilova/ Štěpánovská jako velmi rizikovou pro pěší i cyklisty. Výsledky mapování k náhledu ZDE.

Opířá se dále o měření dopravní policie z roku 2016 a 2020, které potvrdilo nárůst denní průjezdnosti o 2 tis. aut/den (na 10-11 tis. vozidel) a překračování povolené rychlosti u více než 80 % řidičů (pro srovnání - v r. 2016 šlo jen o 48 % řidičů).

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek