Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Bezpečný Chomoutov - veřejná kampaň za zklidnění průtahu obcí. (Nadace Via)

Realizace projektu: 12/2019 - 11/2020 (+ aktuální aktivity v r. 2021, 2022)

Výše grantu Nadace Via (program Rychlá rota): 25.000 Kč

Cílem komunitního projektu je podpora občanské iniciativy Bezpečný Chomoutov. Ta upozorňuje na nebezpečnost stávajícího průtahu obcí pro místní občany. Stav průtahu neodpovídá intenzitě dopravy a občané, kteří zde nemají jinou alternativu, kudy se pohybovat, se v místě svého bydliště dlouhodobě necítí bezpečně. Chybí jim přechody, osvětlení přechodů, bezpečný prostor pro jízdu na kole ale také obslužnost obchodů či restaurací ve smyslu míst k parkování.

O své situaci informují občané skrze sdílení osobních příběhů a informací na FB a dále do médií. Součástí kampaně je také osobní jednání se zástupci klíčových organizací jako jsou Magistrát či Olomoucký kraj.

Cíle občanské iniciativy:

Kampaň navazuje na výsledky pocitového mapování z roku 2019 spolku Los Vesinos Zmapuj Chomoutov, kde občané označili silnici Dalimilova/ Štěpánovská jako velmi rizikovou pro pěší i cyklisty. Výsledky mapování k náhledu ZDE.

Opírá se přitom o data z měření dopravní policie z roku 2016 a 2020, které potvrdilo nárůst denní průjezdnosti o 2 tis. aut/den (na 10-11 tis. vozidel) a překračování povolené rychlosti u více než 80 % řidičů (pro srovnání - v r. 2016 šlo jen o 48 % řidičů).

Co už se na průtahu povedlo?

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek