Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Vydali jsme podzimní Chomáč. Vzbudil vlnu emocí.

Vydali jsme druhé letošní číslo časopisu Chomáč. Přečíst si jej můžete online ZDE.

Tentokrát vzbudilo vydání negativní emoce u partnerské organizace Komise městské části (KMČ). Celá situace nás velmi mrzí, v době zatížené vládními opatřeními není našim cílem dmýchat spory. Níže uvádíme své vyjádření k nejčastějším dotazům v této souvislosti:

1. Je pravda, že číslo neprošlo novinovou Radou jak mělo a proč?

Je pravda, že poslední verze novin již nebyla Radě zaslána. Stávající členové Rady se totiž k dříve zaslané verzi novin negativně nevyjádřili a úprava, k níž následně došlo, dle redaktorky nijak zásadně nezměnila význam žádného z článků. Přesto jsme se za tento krok partnerovi (KMČ) omluvili, a to jak redaktorka tak předsedkyně vydavatelského spolku.

2. Proč jste upravili nadpis předsedy KMČ u článku ke Koperníku bez jeho souhlasu?

V tomto případě došlo ke skutečně nelehké situaci. Poprvé se v redakci sešly 2 články na totéž téma (projekt Koperník), k čemuž bylo potřeba se nějak postavit a přitom čtenáře neuvést v omyl. Také v rámci jednoho partnerského projektu prezentovaly dvě strany své protichůdné názory na věc:

a) Koperník je občanský projekt, zaštítěný spolkem Los Vesinos a partnerem - Komisí MČ Chomoutov, zapojena je též MŠ Baarova. (článek LosVes)

b) Koperník je investiční projekt KMČ. (článek KMČ)

Spolek LosVes proto oslovil předsedu KMČ pro sladění obou článků do jednoho tak, aby byla zachována myšlenka občanského projektu a stvrzena spolupráce dle podmínek projektu. To však předseda odmítl se slovy, že je investor a chce mít vlastní článek. Informace se tak v mnoha místech v obou článcích opakovaly. Ve svém článku také uváděl předseda čísla jako fakta, nikoliv jako budoucí záměr, čímž mátl veřejnost - věc působila jako uzavřená byznysová záležitost a stavěl spolek do role někoho, kdo ušil "habaďůru" na občany.

Redaktorka se proto - po zvážení všech těchto rovin a pod tlakem termínu vydání - rozhodla namísto úplného vyřazení textu předsedy KMČ jen pozměnit nadpis a upravit formu článku na komentář. Ten totiž neklade tak vysoké nároky na fakta a zachovává přitom právo na vyjádření osobního postoje pisatele.

3. Číslo působí trochu jako reklama na práci spolku vydavatele. Je to takto myšleno?

To jistě ne. Redakce se vždy snaží o vyváženost a zahrnutí informací od občanů, spolků, KMČ. Snažíme se otevřeně a s nadhledem popisovat místní dění v mnoha různých novinách (příroda, sociální jevy, akce, dlouhodobé projekty apod.). Pracujeme však pouze s dodaným materiálem, redakce aktivně sama hlavní obsah nevytváří, řeší max. Krátké zprávy a Anketu. Pokud tedy není od KMČ, občanů či spolků dodáno více materiálu k místnímu dění, a to i přes opakované urgence Redakce (víme např. o studii k nové MŠ či studii ke starému hřišti Sokola), nemůžeme je do novin zařadit. Vyniknou pak více organizace, které nejen aktivně konají ale také aktivně přispívají do novin.

Vyváženost novin však především hlídá novinová Rada, tvořená 2 členy KMČ a 2 členy spolku. Ze strany zástupců KMČ se ve smyslu nevyváženosti nikdo v uvedeném termínu negativně nevyjádřil.

4. Co znamená v komentáři Na větvi věta "Vypněme tu iluzi"? Jde o výzvu k revoluci či dokonce ke zrušení KMČ?

Nikoliv. Autorka chtěla touto větou, resp. článkem pouze upozornit na nepřiměřený fokus KMČ na jednorázové akce, na úkor dlouhodobé práce na zvyšování kvality běžného života místních občanů. Právě proto, že věří ve schopnost člověka i komunity vývojově se posouvat, pojmenovala s velkým nadhledem tento fenomén. Aby již více nezapadal a bylo možné s ním pracovat.

5. Skončila na základě této zkušenosti spolupráce mezi spolkem a KMČ?

Naopak. Celou "kauzu" vnímáme z naší strany ve svém důsledku velmi pozitivně. Rychle všechny donutila k otevřenější komunikaci mezi oběma institucemi a k přijetí vyšší osobní zodpovědnosti za místní dění či za informovanost občanů. Přinesla, jako vedlejší efekt, Pí-áR významným projektům. Došlo již prvnímu jednání o podmínkách další spolupráce na projektu Koperníku. Věříme, že dialog a spolupráce na novinách budou brzy následovat.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek