Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Sběr podnětů ke studii zklidnění průtahu Chomoutovem: Výsledky projednání a ankety.

Zde naleznete výstupy z veřejného projednání a ankety. Projednání bylo jednou z metod sběru podnětů od místních občanů; druhou byla paralelní papírová a online anketa. Data slouží k lepšímu porozumění potřebám obyvatel a pro zhodnocení problematických míst a hodnot území. Komplexní data budou v druhé polovině listopadu předána Útvaru hlavního architekta (UHA) města Olomouce. Data UHA zohlední ve svém zadání studie zklidnění.

Veřejného projednání (22. 9. 2021) se zúčastnilo přibližně 45 občanů, převážně těch, kteří žijí přímo na ulici Dalimilova - Štěpánovská. Přítomni byli dále zástupci Útvaru hlavního architekta Ing. Martin Luňáček a Ing. Arch. Markéta Lupíková.

Výstup z projednání je ke stažení zde.

Paralelně probíhala od 18. do 30. 9. 2021 také online a papírová anketa ke sběru podnětů. Anketa nasbírala celkem 251 hlasů (což odpovídá 23 % obyvatel Chomoutova), z toho 96 v papírové formě.

Výstupovou zprávu od Univerzity Palackého zveřejníme po 15. listopadu zde.

Děkujeme všem aktivním občanům za jejich zapojení do procesu plánování a proměny této ulice. Zapojení občanů je klíčové pro úspěšné dotažení změny.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič, předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková