Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Hrajem (si) s Olomouckým krajem

Realizace: 1.1. - 31.12.2020

Výše grantu: 25.000 Kč.

V dubnu 2020 byl Olomouckým krajem podpořen projekt na podporu prorodinných aktivit. Cílem projektu je vytvářet v Chomoutově přátelské prostředí pro místní rodiny - k setkávání, k lepšímu vybalancování práce a rodiny a k podpoře mezigeneračního soužití.

Projektovými aktivitami jsou:

 1. Provoz Klubíku Vesinek pro rodiče s dětmi od 0-3 let v místní knihovně,
 2. Mezigenerační setkávání při kapele POKUS-band,
 3. Tvůrčí dílny pro děti a mládež (některé s přenocováním).

Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce, která pro akce poskytuje zdarma své prostory na své chomoutovské pobočce a dále neformální kulturní uskupení O.K.U.S.

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band

Naše kapacity jsou omezené. S radostí vítáme dobrovolníky do našeho týmu.
Přidej se k nám