Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Zvolte strom Chomoutova (od 15. června do 30. září)

Zvolte nejoblíbenější Strom Chomoutova, který si zaslouží zvláštní pozornost a péči. Níže najdete stromy s jejich příběhy.
Hlasování je otevřeno od 15. června do 30. září 2023. Všechny zaslané hlasy na konci ankety slosujeme a tři z vás odměníme věcnými cenami.

>> CHCI HLASOVAT.<<


Stromy si můžete prohlédnout také zblízka při některé z letních procházek po Chomoutovu. Připravili jsme pro Vás mapku stromů a informace ke každému z nich.

1. Kaštany u kapličky

Druh: Jírovec maďal

Kde: Dva kaštany se nachází na ulici Hrachoviska, každý z jedné strany u kaple Navštívení Panny Marie (49.6396775N, 17.2321703E)

Parametry: Stáří přibližně 100 let, obvod kmene levého kaštanu 2,8 m, pravého kaštanu 3,4 m

Příběh: Původní lípy u kapličky padly roku 1929 za oběť silné vichřici. Kronikář Nykl tehdy napsal k této události následující verše: "Skáceny jsou lípy u kapličky dnes, i idyla s nimi zmizela též kdes." Na místě pak byly vysazeny tři kaštany jako náhrada. K dnešku se zachovaly jen dva, třetí byl skácen kvůli bezpečnosti před třemi lety. Kaštany jsou úchvatné zvláště na jaře, kdy mohutně kvetou. Na podzim to pod nimi zase ožívá, když jejich plody přicházejí sbírat místní děti.

2. Novákův dub

Druh: Dub letní

Kde: Jděte po ulici Horecká ve směru od hasičárny ven z obce, za cedulí Chomoutov sejděte doprava a pokračujte po polní cestě až za ohradu stájí JK Verona (49.6406975N, 17.2284031E).

Parametry: Stáří přibližně 160 let, obvod kmene 4,0 m

Příběh: Dub je rodinným stromem rodu Nováků ze Sedliska (Horka nad Moravou). Vysadil jej Jan Novák, pradědeček pana Ladislava Nováka (75 let) přibližně okolo roku 1860. Kořeny dubu dříve omývala voda říčky Častavy. Říčku však časem lidé odklonili přes Sedlisko a dub tak nyní stojí na souši. Ve stínu jeho rozložité koruny dnes odpočívají koně.

3. Svatojánský dub

Druh: Dub letní

Kde: Z Písečné ulice pokračujte po polní cestě ven z obce, směrem na Černovír, strom stojí cca 150 m za posledním domem vpravo (49.6425250N, 17.2375094E).

Parametry: Stáří více než 300 let, obvod kmene 7,3 m

Příběh: Dub je svědkem posledních 300 let proměn Chomoutova. Upomíná na již neexistující lužní les Blatečník. Během prusko-rakouské války roku 1866 si olomoucké velitelství uvědomilo, že lesy okolo Chomoutova znesnadňují obráncům kontrolu prostoru. Na počátku 70. letech tedy rozhodla hraběcí správa, že vykácí lesy kolem Chomoutova, včetně zbylé části Blatečníku, dub však zůstal nedotčen. V roce 2020 došlo k zásahu stromu bleskem a k odlomení poloviny jedné ze dvou hlavních větví. Část této větve pak zůstala na místě pro budoucí odpočívadlo s vyhlídkou na Svatý Kopeček. Část dřeva využili místní k výrobě posezení na oblíbené ploše Koperník v centru Chomoutova v roce 2021. O ochranné pásmo stromu dnes sečí pečují dobrovolníci ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody.

4. Lípa z velkostatku

Druh: Lípa srdčitá

Kde: Lípa se nachází na ulici Dalimilova 285/54, v areálu firmy ABO Valve.

Parametry: Stáří přibližně 90 let, obvod kmene 2,2 m

Příběh: Lípa sleduje posledních 90 let proměny bývalého největšího chomoutovského velkostatku. Sídlo dnešní firmy ABO Valve patřilo až do meziválečného období majitelům statku Klášterní Hradisko, tj. do roku 1878 hrabatům Saint-Genois a poté knížatům z Liechtensteinu. Zemědělský dvůr vznikl přestavbou staré panské hájovny. Prvním nájemcem byl v 60. - 80. letech 19. století Augustin Ponížil, který zde zbudoval velkou stodolu, stáje pro koně a dobytek. Poté byl statek propachtován Františku Bednářovi z Chomoutova čp. 29. Po jeho smrti roku 1907 ho spravoval Josef Vychodil z Topolan, poté jeho syn Josef. Za první republiky získali dvůr do osobního vlastnictví jeho potomci, kteří také pravděpodobně lípu nechali vysadit. Po únoru 1948 však proběhlo znárodnění a správu chomoutovského dvora převzal Státní statek Albrechtice u Krnova. Od 90.let 20. století je místo sídlem firmy ABO Valve, výrobce armatur. Lípa zde stojí přes všechny změny majitelů i politických režimů.


Zdrojem informací je publikace Historie a současnost dědiny Chomoutov od Jakuba Hušky a vyprávění pamětníků. Pokud máte jakékoliv doplňující informace, prosím, podělte se o ně s námi a zašlete nám je na email lenka@losvesinos.cz.

Akci podpořil Olomoucký kraj v rámci projektu Nazeleno.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek