Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Pro děti dětí (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2021

Výše dotace: 17.600 Kč

Cílem projektu je i za proměnlivé pandemické situace zviditelnit význam rodiny, přiměřeně aktivizovat rodiny s dětmi a vytvářet prostor pro mezigenerační setkávání. Cíle bude dosaženo skrze komplex aktivit žadatele během roku 2021.

Plán:

  Zpět

TÝM

 • Lenka Introvič, předseda

  fundraising

 • Katka Kohoutová

  Noc s Andersenem

 • Honza Mikulka

  IT, rybářský kroužek

 • Jarda Švarc

  redakční rada novin Chomáč

 • Bára Omelková

  Pokus band