Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Koperník - trochu jiná náves (Nadace Via/ MMOL/ OLK/ občané/ SFŽP)

Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Cílem projektu je postupně zvelebit plochu Koperníku (na ulici Hrachoviska) a zachovat ji pro další generace. Aby sloužila pro běžné denní setkávání obyvatel i větší komunitní akce. Chceme, aby ti, kterých se to týká, tedy místní obyvatelé, měli možnost být součástí této přeměny. A to od tvorby architektonického návrhu, přes spolufinancování, po konečnou realizaci a údržbu.

Aktuální harmonogram (2022)

Revitalizační záměr byl podpořen z několika finančních zdrojů:

Přehled nákladů projektu za období 2020/ 2021 je ke stažení zde. Dobrovolníci k únoru 2022 realizaci projektu věnovali celkem 650 hodin svého času.

Dokuseriál

Vývoj projektu přibližuje doku-série krátkých videoprezentací, které najdete zde a na našem FB.

>> 1. díl - Představení týmu

>> 2. díl - Dárcovská sbírka a harmonogram

Přípravná fáze (2020)

V květnu jsme vytvořili logo projektu a zrealizovali první mapovací anketu (online i offline), v níž se občané mohli vyjádřit, jaký Koperník chtějí mít a jak jsou ochotni se do chystaného projektu zapojit. Během léta 2020 mohli také sdílet své nápady formou fotografií na FB spolku Los Vesinos. Všechny tyto informace jsme předali vybrané architektce.

Na podzim jsme pak zrealizovali dvě veřejná projednání za přítomnosti profesionálního faciliátora a zkušeného krajinného architekta. Alternativní architektonické návrhy jsme projednali s příslušnými odbory MMOL.

 1. projednání (17.9.2020 v 17,30 ve stodole Chomout) - veřejná debata s občany ke sběru nápadů, příběhů k paměti místa a volbě priorit.
 2. projednání díky pandemii Covid proběhlo korespondenčně (7. - 17. 12. 2020) - videoprezentace + preferenční výběr alternativy a dílčí připomínkování občanů.

Proč právě Koperník?

V rámci pocitového mapování veřejného prostoru v roce 2019 Koperník občané označili za nejoblíbenější místo v Chomoutově. Konají se zde adventní akce, silvestrovský ohňostroj či Pálení čarodějnic. Při založení spolku v roce 2018 jsme si dali jako jeden z největších cílů zvelebit alespoň jeden veřejný prostor v Chomoutově. Nyní se tento náš sen naplňuje.

  Zpět

ČLENOVÉ

 • Lenka Introvič

  předseda

 • Katka Kohoutová

 • Honza Mikulka

 • Zbyněk Musil

 • Zuzka Denková

 • Sára Davídková

 • Komár Floutek