Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Sdílíme výsledky ankety a veřejného projednání ke zklidnění ulice Dalimilova - Štěpánovská.

Výstupy z ankety a veřejného projednání slouží jako podklad pro další kroky Útvaru hlavního architekta (UHA) Magistrátu města Olomouce. Dle posledních informací UHA proběhne diskuse ke koncepci zklidnění ulice Dalimilova - Štěpánovská v rámci dvou odborných komisí (pro architekturu a dopravu) v lednu 2022.

Od 18. do 30. 9. 2021 proběhla online a papírová anketa. Zapojilo se celkem 250 občanů (což odpovídá cca 23 % obyvatel Chomoutova), z toho 96 odevzdali občané v papírové formě. Výsledky sdílíme v této >> přehledné prezentaci.

Paralelně proběhlo 22. 9. 2021 veřejné projednání, kterého se zúčastnilo přibližně 40 občanů. Přítomni byli zástupci Útvaru hlavního architekta Ing. Martin Luňáček a Ing. Arch. Markéta Lupíková. Zde najdete >> výstup z projednání.

Děkujeme všem aktivním občanům za jejich zapojení do procesu plánování a proměny této ulice. Zapojení občanů je klíčové pro úspěšné dotažení změny.

Akce byla podpořena Olomouckým krajem v rámci projektu Pro děti dětí, spolkem Los Vesinos a ve spolupráci s KMČ Chomoutov z rozpočtu Magistrátu města Olomouce.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek