Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Bezpečný Chomoutov - veřejná kampaň za zklidnění průtahu obcí

Realizace: rok 2020 - 2023

Záměrem dlouhodobého projektu je upozornit na nebezpečnost průtahu Chomoutovem pro místní občany a dosáhnout jeho zklidnění. Občané, kteří zde nemají jinou alternativu pohybu, se v místě svého bydliště dlouhodobě necítí bezpečně. Stav průtahu neodpovídá intenzitě zdejší dopravy. Chybí zde přechody, osvětlení přechodů, vymezený prostor pro bezpečný pohyb na kole či vymezená místa k parkování.

O situaci informujeme skrze sdílení osobních příběhů na facebooku a zprávami do médií. Součástí kampaně je osobní jednání se zástupci klíčových organizací jako jsou Magistrát města Olomouce či Olomoucký kraj.

CÍLE:

VÝSLEDKY:

Dlouhodobá opatření

Okamžitá opatření

Participace

Projekt Bezpečný Chomoutov navazuje na výsledky pocitového mapování spolku z roku 2019 Zmapuj Chomoutov. Místní občané označili silnici Dalimilova/ Štěpánovská jako velmi rizikovou pro pěší i cyklisty. Výsledky mapování z roku 2019 můžete nahlédnout ZDE.

Opíráme se dále o data z měření dopravní policie z roku 2016 a 2020 (měření zajistila KMČ). Data potvrdila nárůst denní průjezdnosti o 2 tis. aut/den (na 10-11 tis. vozidel) a překračování povolené rychlosti u více než 80 % řidičů (pro srovnání - v r. 2016 šlo jen o 48 % řidičů).

Záměr byl podpořen Nadací Via - Rychlá rota a Olomouckým krajem.

  Zpět

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek