Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Strategická komunikace pro Los Vesinos (Sdružení Via)

Projekt má za cíl zvýšit odolnost místní komunity proti dopadům dezinformací ale také posílení našeho spolku a kapacit klíčových pracovníků. Využijeme k tomu odborné konzultace s experty a zaměříme...

Nazeleno (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2023

Výše dotace: 26.250 Kč

Spolek, s pomocí dobrovolníků a expertů, v roce 2023 zrealizuje v Chomoutově a na "zelené návsi" Koperníku několik akcí podporujících...

Zažít Chomoutov (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2023

Výše dotace: 29.200 Kč

Projekt se zaměřuje na komunitní dobrovolnictví v rámci Chomoutova. Budeme propagovat a rozvíjet prostředí přátelské rodině, které...

VIA akcelerátor (Sdružení VIA)

Jsme zapojeni v ročním vzdělávacím programu zaměřeném na zvyšování odolnosti neziskových organizací vůči dopadu dezinformací. Program se zaměřuje na podporu organizací, které působí v oblasti lidských...

Bezpečný Chomoutov - veřejná kampaň za zklidnění průtahu obcí

Realizace: rok 2020 - 2023

Záměrem dlouhodobého projektu je upozornit na nebezpečnost průtahu Chomoutovem pro místní občany a dosáhnout jeho zklidnění. Občané, kteří zde nemají jinou alternativu...

Nedělejte z komára velblouda (Fond Kaufland/ Nadace Via)

Program: Milion pro Olomouc

Výše grantu: 50.000 Kč

Realizace: 02/2022 - 01/2023

Spolek Los Vesinos s pomocí dalších aktivních lidí v Chomoutově zatraktivní prostor pěší stezky podél...

Pro děti dětí 2 (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2022

Výše dotace: 10.000 Kč

Záměrem projektu je i za oscilující pandemické situace zapojit do komunitního dění rodiny v Chomoutově a zviditelnit jejich význam....

Stromy pro Chomoutov (SFŽP)

Realizace: 6. 12. 2020 - 30. 11. 2021

Program: NPŽP 4/2021 - NPZP-5.4.A, Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích - Výsadba stromů.

Výše dotace: 121.421,46 Kč na nákup stromů...

Grant strany Zelených Olomouckého kraje

Realizace: 04 - 11/2022

Výše grantu: 10.000 Kč

Náš spolek dlouhodobě pečuje o veřejný prostor v Chomoutově: Seká pěšinu u řeky Moravy, kudy vede hledačka za pokladem Co vyprávěl komár?,...

Koperník - trochu jiná náves (Nadace Via/ MMOL/ OLK/ občané/ SFŽP)

Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Cílem projektu je postupně zvelebit plochu Koperníku (na ulici Hrachoviska) a zachovat ji pro další generace. Aby sloužila pro běžné denní setkávání obyvatel...

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek