Jsme hrdí vesničané, co táhnou za jeden provaz.

Věříme v přátelskou a otevřenou komunitu.

Jsme Los Vesinos.

 anděte nám

Grant strany Zelených Olomouckého kraje

Realizace: 04 - 11/2022

Výše grantu: 10.000 Kč

Náš spolek dlouhodobě pečuje o veřejný prostor v Chomoutově: Seká pěšinu u řeky Moravy, kudy vede hledačka za pokladem Co vyprávěl komár?,...

Pro děti dětí 2 (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2022

Výše dotace: 10.000 Kč

Záměrem projektu je i za oscilující pandemické situace zapojit do komunitního dění rodiny v Chomoutově a zviditelnit jejich význam....

Nedělejte z komára velblouda (Fond Kaufland/ Nadace Via)

Program: Milion pro Olomouc

Výše grantu: 50.000 Kč

Realizace: 02/2022 - 01/2023

Spolek Los Vesinos s pomocí dalších aktivních lidí v Chomoutově zatraktivní prostor pěší stezky podél...

Stromy pro Chomoutov (SFŽP)

Realizace: 6. 12. 2020 - 30. 11. 2021

Program: NPŽP 4/2021 - NPZP-5.4.A, Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích - Výsadba stromů.

Výše dotace: 121.421,46 Kč na nákup stromů...

Pro děti dětí (OLK)

Realizace: 1. 1. - 31. 12. 2021

Výše dotace: 17.600 Kč

Cílem projektu je i za proměnlivé pandemické situace zviditelnit význam rodiny, přiměřeně aktivizovat rodiny s dětmi a vytvářet...

Koperník - trochu jiná náves (Nadace Via/ MMOL/ OLK/ občané/ SFŽP)

Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

Cílem projektu je postupně zvelebit plochu Koperníku (na ulici Hrachoviska) a zachovat ji pro další generace. Aby sloužila pro běžné denní setkávání obyvatel...

Hrajem (si) s Olomouckým krajem (OLK)

Realizace: 1.1. - 31.12.2020

Výše grantu: 25.000 Kč.

V dubnu 2020 byl Olomouckým krajem podpořen projekt na podporu prorodinných aktivit. Cílem projektu je vytvářet v Chomoutově, potažmo...

Adresa: Chomoutov (UP, ZUŠ)

Sociologický projekt navazuje na fotodokumentární projekt Chomoutov očima studentů ZUŠ. Projekt má ambici ověřit - skrze rozhovory...

Bezpečný Chomoutov - veřejná kampaň za zklidnění průtahu obcí. (Nadace Via)

Realizace projektu: 12/2019 - 11/2020 (+ aktuální aktivity v r. 2021, 2022)

Výše grantu Nadace Via (program Rychlá rota): 25.000 Kč

Cílem komunitního projektu je podpora občanské iniciativy...

Časopis Chomáč

Časopis o dění v Chomoutově vydával spolek Los Vesinos, ve spolupráci s Komisí MČ Chomoutov a místními spolky v roce 2019-20. Od roku 2021 je vydávání časopisu přerušeno. Důvodem je, že se nepodařilo...

ČLENOVÉ

  • Lenka Introvič

    předseda

  • Katka Kohoutová

  • Honza Mikulka

  • Zbyněk Musil

  • Zuzka Denková

  • Sára Davídková

  • Komár Floutek